Thông tin tuyển dụng

Wonderful Sai Gon Electrics Co., LTD 

Nhân viên Bảo trì nhà máy

Thời hạn: Số lượng: 01

Chi tiết

Nhóm phó Kế toán

Thời hạn: Số lượng: 1

Chi tiết

Nhân Viên IT

Thời hạn: Số lượng: 1

Chi tiết

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Phụ Trách Báo Cáo

Thời hạn: Số lượng: 1

Chi tiết