Trang chủ


CÔNG TY TNHH WONDERFUL SÀI GÒN ELECTRICS


Ông Masahiro Mizuno – Tổng Giám Đốc
Bà Lê Thị Hạnh – Trưởng Phòng Hành Chánh – Nhân Sự
Email : information@wse-vn.com
Trụ sở chính
Nhà máy số 2, số 3 :


Số 16 đường số 10,Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore , Thị xã Thuận An,
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Tel : +84 650 3767977 Fax : +84 650 3767945


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH WONDERFUL SÀI GÒN ELECTRICS
Số 16 đường số 10,Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore , Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Tel : +84 650 3767977 Fax : +84 650 3767945
© 2011 Wonderful SaiGon Electrics

thu mua laptop cũ, thu mua laptop cu, bán laptop cũ, ban laptop cu, laptop cũ, laptop cu, laptop cu, máy lạnh cũ, may lanh cu, bán máy lạnh cũ, ban may lanh cu,